godiug.net - Open Source Beratung, Planung und Entwicklung

Guido Günther <gg@godiug.net>
Erpeler Str. 15
53579 Erpel

Telefon: +49 (0)176 10 24 68 22
Jabber: agx@sigxcpu.org

Profil auf Xing, LinkedIn und Ohloh

GPG Schlüssel (Fingerprint D343 9DAA 19DC FACD AE87 9CF2 B999 CDB5 8C8D DBD2)
vCard (elektronische Visitenkarte) als QR-Code:

godiug.net QR Code